line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2024. годину

 

Правилник о набавкама Института за јавно здравље Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2024. годину

 

0015 Услуга дизајна и израде интернет странице

0017 Консултативне и услуге провере система менаџмента ISO 9001-2015

0024 Категоризација отпада

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

Јавне набавке АРХИВА 2023

Јавне набавке АРХИВА 2022

Јавне набавке АРХИВА 2021

Јавне набавке АРХИВА 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013