line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину са prvom izmenom

 

____________________________________________________________

Претходна обавештења

Опрема за рад у лабораторијама - за потребе Центра за микробиологију

Опрема за централно грејанје и радови на замени исталација централног грејанја

Грађевинска столарија са заменом на делу главне зграде Института

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 15/2019 Израда типског топловодног прикључка на постојећи топловод и санација унутршњих инсталација грејања

ЈН 14/2019 Лабораторијско посуђе од стакла

ЈН 12-1/2019 Опрема за рад у лабораторији

ЈН 10/2019 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 6/2019 Имунодијагностички тестови

ЈН 8/2019 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 5/2019 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈН 10-П-1/2019 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 4-5/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 18/2019 Средства и материјал за ДДД

ЈНМВ 17/2019 Набавка електричне енергије

ЈНМВ 16-1/2019 Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови, кров Пастеровог завода

ЈНМВ 9-1/2019 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 4-4/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 1-2/2019 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈНМВ 17/2019 Електрична енергија

ЈНМВ 4-3/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 16/2019 Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови, кров Пастеровог завода

ЈНМВ 13/2019 Услуга еталонирања прецизне опреме

ЈНМВ 4-2/2019 партија 3, Услуга сервисирања, поправке и одржавања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 11/2019 Рачунарска опрема

ЈНМВ 9/2019 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 4-1/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 4/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 2/2019 Сервисирање моторних возила са набавком и заменом резервних делова

ЈНМВ 3/2019 Услуга осигурања имовине, лица и возила

ЈНМВ 1-1/2019 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

 


Јавне набавке 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013