line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину

 

____________________________________________________________

Претходна обавештења

Опрема за централно грејанје и радови на замени исталација централног грејанја

Грађевинска столарија са заменом на делу главне зграде Института

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 8/2019 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 5/2019 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 9/2019 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 4-1/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 4/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 2/2019 Сервисирање моторних возила са набавком и заменом резервних делова

ЈНМВ 3/2019 Услуга осигурања имовине, лица и возила

ЈНМВ 1-1/2019 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

 


Јавне набавке 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013