line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2022. годину

 

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2022. годину

0015 Услуга повезивања и коришћење интернета

0002 Фискалне касе

0023 Категоризација отпада

0017 Консултативне и услуге провере система менаџмента ISO 9001-2015

0021 Надзор електроинсталација Пастер

0031 Санација дела дворишне канализационе мреже

0006 Аутомобилске гуме

0020 Услуга еталонирања прецизне опреме

0007 Алат, електро, водоводни и остали материјал за одржавање зграде

0020 Услуга еталонирања прецизне опреме - поновљени поступак

0025 Услуга мобилне телефоније

 

____________________________________________________________

 

 

Јавне набавке АРХИВА 2021

Јавне набавке АРХИВА 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013