line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2023. годину

 

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2023. годину

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2023. годину - прва измена

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2023. годину - друга измена

0024 Услуга организације Међународног стручног конгреса “Превентивни дани”

0011 Набавка клима уређаја са уградњом

0017 Услуге одржавања телефонске централе и видео надзода

0018 Услуга еталонирања лабораторијске прецизне опреме

0025 Услуга мобилне телефоније

0036 Агрегат за хладну собу

0037 Радиациона мерења и израда аката неопходних за обављање радиационе делатности

0015 Консултативне и услуге провере система менаџмента ISO 9001-2015

0030 Услуга брендирања службених возила

0019 Надзор над извођењем гипсарских и молерских радова - Пастеров завод

0001 Ручни преносни фрижидери

0031 Испитивање противпожарних апарата и хидрантске мреже

0034 Услуге репрезентације за партију 1

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

Јавне набавке АРХИВА 2022

Јавне набавке АРХИВА 2021

Јавне набавке АРХИВА 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013