line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2018. годину

 

____________________________________________________________

Претходна обавештења

Претходно обавештење - Набавка грађевонске столарије

Претходно обавештење - Опрема за централно грејанје

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 6-1/2018 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 4-1/2018 Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике (партије 1, 2 и 3)

ЈН 2/2018 Имунодијагностички тестови

 

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

 

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 

 

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 5/2018 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 3/2018 Услуга осигурања имовине, лица и возила

ЈНМВ 1/2018 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

 

 


Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013