line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки са првом изменом за 2020. годину

____________________________________________________________

Претходна обавештења

 

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 9/2020 Опрема за рад у лабораторијама

ЈН 7/2020 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 2/2020 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 6/2020 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

ЈН 1/2020 Имунодијагностички тестови и молекуларна дијагностика

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 3-2/2020 Услугесервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 8/2020 Услуге еталонирања прецизне опреме

ЈНМВ 5/2020 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 3-1/2020 Услугесервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 4/2020 Услуге осигурања имовине, лица и возила

 

 Јавне набавке 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013