line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2021. годину

 

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2021. годину

 

0022 Услуга техничког одржаванја и сервисирања клима уређаја и расхладних уређаја

____________________________________________________________

 

 Јавне набавке 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013