line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2021. годину

 

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2021. годину

Прва измена Плана набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2021. годину

0022 Услуга техничког одржаванја и сервисирања клима уређаја и расхладних уређаја

0006 Алат, електро, водоводни и остали материјал за одржавање зграде Института

0008 Бела техника - фрижидери

0012 Консултативне услуге и услуге провере система менанджмента ISO 9001-2015

 

____________________________________________________________

 

 Јавне набавке 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013