line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2017. годину

 

____________________________________________________________

Претходна обавештења

Претходно обавештење - Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

Претходно обавештење - Хемикалије за рад у лабораторији

Претходно обавештење - Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

Претходно обавештење - Лабораторијско посуђе од стакла

Претходно обавештење - „PCR“ тестови

Претходно обавештење - Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 23/2017 PCR тестови и потрошни материјал за PCR

ЈН 20/2017 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване дијагностичке системе

ЈН 17/2017 Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

ЈН 16/2017 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

ЈН 15/2017 Лабораторијско посуђе од стакла

ЈН 11/2017 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 2-1/2017 Имунодијагностички тестови - поновљени поступак

ЈН 5/2017 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

ЈН 2/2017 Имунодијагностички тестови

 

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

ЈН 2-П-1/2017 Имунодијагностички тестови

 

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 

 

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 21/2017 Потрошни материјал за лабораторијску и прецизну опрему

ЈНМВ 22/2017 Канцеларијски материјал и штампани обрасци (Техничка документација)

ЈНМВ 19/2017 Опрема за рад у лабораторијама

ЈНМВ 18/2017 Моторна возила - аутомобили

ЈНМВ 13-1/2017 Рачунарска опрема

ЈНМВ 10-2/2017 Услуге сервисирања медицинске и лабораторијске опреме - поновљени поступак

ЈНМВ 12-3/2017 Текуће одржавање тротоара, стаза, фекалне и кишне канализације - поновљени поступак

ЈНМВ 12-2/2017 Текуће одржавање тротоара, стаза, фекалне и кишне канализације - поновљени поступак

ЈНМВ 14/2017 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈНМВ 10-1/2017 Услуге сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 12-1/2017 Текуће одржавање тротоара, стаза, фекалне и кишне канализације - поновљени поступак

ЈНМВ 13/2017 Рачунарска опрема (хардвер и софтвер)

ЈНМВ 12/2017 Текуће одржавање тротоара, стаза, фекалне и кишне канализације

ЈНМВ 8-1/2017 Средства за одржавање хигијене- поновљени поступак

ЈНМВ 9/2017 Средства и материјал за ДДД

ЈНМВ 8/2017 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 10/2017 Услуге сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 7/2017 Горива за моторна возила

ЈНМВ 6/2017 Услуга еталонирања прецизне опреме

ЈНМВ 4/2017 Резервни делови за аутомобиле

ЈНМВ 3/2017 Услуга осигурања имовине, лица и возила

ЈНМВ 1/2017 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

 

 АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

АРХИВА 2014, 2013