line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке- АРХИВА 2016

План јавних набавки за 2016. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2016. годину

____________________________________________________________

Претходна обавештења

08.03.2016. Претходно обавештењe - Антибиограм дискови

08.03.2016. Претходно обавештењe - Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

08.03.2016. Претходно обавештењe - Лабораторијско посуђе од стакла

08.03.2016. Претходно обавештењe - Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

19.02.2016. Претходно обавештење Хемикалије за рад у лабораторији

19.02.2016. Претходно обавештење Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

19.02.2016. Претходно обавештење Серуми и дијагностички дискови

19.02.2016. Претходно обавештење PCR тестови

 

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 24/2016 Тестови и потросни материјал зааутоматизоване системе дијагностике

ЈН 23/2016 Антибиограм дискови и идентификација BBL

ЈН 20/2016 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

ЈН 18/2016 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈН 17/2016 Опрема за рад у лабораторијама

ЈН 16/2016 Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

ЈН 14/2016 PCR тестови и потрошни материјал за PCR

ЈН 13/2016 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈН 12/2016 Лабораторијско посуђе од стакла

ЈН 11/2016 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

ЈН 10/2016 Серуми и дијагнистички дискови

ЈН 8/2016 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 7/2016 Потрошни материјал за лаб. и прецизну опрему

ЈН 3/2016 Опрема за рад у лабораторијама - Пипете

ЈН 2/2016 Елиса тестови

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

ЈН Лабораторијски тестови и реагенси за МБ дијагностику 11-П-1/2016

ЈН Елиса тестови 2-П-1/2016

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 22/2016 Опрема за рад у лабораторијама

ЈНМВ 21/2016 Набавка возила

ЈНМВ 19/2016 Канцеларијски материјал и штампани обрасци (Техничка документација)

ЈНМВ 15/2016 Санација дела канализационе мреже

ЈНМВ 9/2016 Рачунарска опрема

ЈНМВ 4-1/2016 Резервни делови за аутомобиле

ЈНМВ 6/2016 Канцеларијски намештај

ЈНМВ 5/2016 Средства и материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

ЈНМВ 4/2016 Резервни делови за аутомобиле

ЈНМВ 1/2016 Горива за моторна возила

 

 


 
АРХИВА 2015

АРХИВА 2014, 2013