line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке 2018

План јавних набавки за 2018. годину

 

____________________________________________________________

Претходна обавештења

Претходно обавештење - Набавка грађевонске столарије

Претходно обавештење - Опрема за централно грејанје

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 20/2018 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 18/2018 PCR тестови и потрошни материјал за PCR

ЈН 4-2/2018 Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

ЈН 17/2018 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

ЈН 16/2018 Потрошни материјал за лабораторијску и прецизну опрему

ЈН 6-2/2018 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 11-2018 Набавка грађевинске столарије са заменом

ЈН 2-1/2018 Имунодијагностички тестови - поновљени

ЈН 8-2/2018 Опрема за рад у лабораторији ("ELISA" аналајзер отвореног типа)

ЈН 8-1/2018 Опрема за рад у лабораторији (аутоматизовани апарат за имунолошко тестирање)

ЈН 7/2018 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

ЈН 6-1/2018 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 4-1/2018 Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике (партије 1, 2 и 3)

ЈН 2/2018 Имунодијагностички тестови

 

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

ЈН 6-П-1/2018 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 7-П-1/2018 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 

 

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 22/2018 Канцеларијски материјал и штампани обрасци

ЈНМВ 5-2-1/2018 Услуге сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 21/2018 Канцеларијски намештај - канцеларијске столице

ЈНМВ 19/2018 Моторна возила - аутомобили

ЈНМВ 5-2/2018 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 14-1/2018 Средстава и материјала за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

ЈНМВ 5-1/2018 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 1-1/2018 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈНМВ 15/2018 Горива за моторна возила

ЈНМВ 14/2018 Средстава и материјала за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

ЈНМВ 13/2018 Набавка електричне енергије

ЈНМВ 12/2018 Рачунарска опрема

ЈНМВ 10/2018 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 9/2018 Услугe еталонирања прецизне опреме

ЈНМВ 5/2018 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 3/2018 Услуга осигурања имовине, лица и возила

ЈНМВ 1/2018 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

 

 


Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013