line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки са првом изменом за 2020. годину

План јавних набавки са другом изменом за 2020. годину

План јавних набавки усаглашен са ЗЈН Сл.гл. 91-2019

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна обавештења

 

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 9/2020 Опрема за рад у лабораторијама

ЈН 7/2020 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 2/2020 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 6/2020 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

ЈН 1/2020 Имунодијагностички тестови и молекуларна дијагностика

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 3-2/2020 Услугесервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 8/2020 Услуге еталонирања прецизне опреме

ЈНМВ 5/2020 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 3-1/2020 Услугесервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 4/2020 Услуге осигурања имовине, лица и возила

 

 Јавне набавке 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013