line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину са првом изменом

План јавних набавки за 2019. годину са другом изменом

 

____________________________________________________________

Претходна обавештења

Опрема за рад у лабораторијама - за потребе Центра за микробиологију

Опрема за централно грејанје и радови на замени исталација централног грејанја

Грађевинска столарија са заменом на делу главне зграде Института

____________________________________________________________

Јабне набавке отворени поступак

ЈН 12-2/2019 Опрема за рад у лабораторији

ЈН 23/2019 PCR тестови и потрошни материјал за PCR

ЈН 21/2019 Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

ЈН 19/2019 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

ЈН 15/2019 Израда типског топловодног прикључка на постојећи топловод и санација унутршњих инсталација грејања

ЈН 14/2019 Лабораторијско посуђе од стакла

ЈН 12-1/2019 Опрема за рад у лабораторији

ЈН 10/2019 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 6/2019 Имунодијагностички тестови

ЈН 8/2019 Хемикалије за рад у лабораторији

ЈН 5/2019 Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

____________________________________________________________

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈН 10-П-1/2019 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 18-1/2019 Средства и материјал за ДДД

ЈНМВ 24/2019 Горива за м оторна возила

ЈНМВ 22/2019 Моторна возила - аутомобили

ЈНМВ 20/2019 Канцеларијски материјал и штампани обрасци

ЈНМВ 7/2019 Канцеларијски намештај - столице

ЈНМВ 2-1/2019 Сервисирање моторних возила са набавком и заменом резервних делова

ЈНМВ 4-6/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 4-5/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 18/2019 Средства и материјал за ДДД

ЈНМВ 17/2019 Набавка електричне енергије

ЈНМВ 16-1/2019 Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови, кров Пастеровог завода

ЈНМВ 9-1/2019 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 4-4/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 1-2/2019 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈНМВ 17/2019 Електрична енергија

ЈНМВ 4-3/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 16/2019 Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови, кров Пастеровог завода

ЈНМВ 13/2019 Услуга еталонирања прецизне опреме

ЈНМВ 4-2/2019 партија 3, Услуга сервисирања, поправке и одржавања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 11/2019 Рачунарска опрема

ЈНМВ 9/2019 Средства за одржавање хигијене

ЈНМВ 4-1/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 4/2019 Услугe сервисирања медицинске и лабораторијске опреме

ЈНМВ 2/2019 Сервисирање моторних возила са набавком и заменом резервних делова

ЈНМВ 3/2019 Услуга осигурања имовине, лица и возила

ЈНМВ 1-1/2019 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

 


Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013