line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину - Прва измена

 

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2023. годину

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2023. годину - прва измена

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2023. годину - друга измена

0002 Радна одећа, обућа и прибор

0004 Индустријски гасови

0033 Редовно оржавање и сервис рачунарске опреме

0014-1 Средства и материјал за ДДД

0006 Алат,електро,водоводни и остали материјал за одржавање зграде

0007 Тонери за штампаће

0009 Пет амбалажа

0014 Средства и материјал за ДДД

0016 Услуге фотокопирања

0019 Озакоњење објекта

0022 Услуга испитивања сигурносних вентила

0028 Услуге поправке и одржавања водоводне и канализационе инсталације

0021 Услуга израде акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите и спашавања

0037 Радиациона мерења и израда аката неопходних за обављање радиационе делатности

0029 Периодични лекарски преглед радника

0019 Услуга израде мишљења и надзора судског вештака

0005 Аутомобилске гуме

0024 Услуга организације Међународног стручног конгреса “Превентивни дани" - Рекламни материјал

0024 Услуга организације Међународног стручног конгреса “Превентивни дани" - Смештај

0011 Набавка клима уређаја са уградњом

0017 Услуге одржавања телефонске централе и видео надзода

0018 Услуга еталонирања лабораторијске прецизне опреме

0025 Услуга мобилне телефоније

0036 Агрегат за хладну собу

0015 Консултативне и услуге провере система менаџмента ISO 9001-2015

0030 Услуга брендирања службених возила

0019 Надзор над извођењем гипсарских и молерских радова - Пастеров завод

0001 Ручни преносни фрижидери

0031 Испитивање противпожарних апарата и хидрантске мреже

0034 Услуге репрезентације за партију 1

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

Јавне набавке АРХИВА 2022

Јавне набавке АРХИВА 2021

Јавне набавке АРХИВА 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013