line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

 

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину - Прва измена

План јавних набавки за 2021. годину - Друга измена

 

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

 

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2021. годину

Прва измена Плана набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2021. годину

0010 Расхладни уређај возило - Термограф

0009 Пет амбалажа

0022 Услуга техничког одржаванја и сервисирања клима уређаја и расхладних уређаја

0006 Алат, електро, водоводни и остали материјал за одржавање зграде Института

0008 Бела техника - фрижидери

0012 Консултативне услуге и услуге провере система менанджмента ISO 9001-2015

0007 Набавка тонера за штампаче

0028 Набавка филтера за клима коморе

0021 Услуге мобилне телефоније

0015 Услуге еталонирања прецизне опреме

0016 Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова

0003 Ручне прскалице

0005 Аутомобилске гуме

0013 Услуге фотокопирања

0016 Услуга израде пројектне документације

0016 Услуге стручног надзора столарија

0017 Вентили сигурности

0029 Набавка клима уређаја са уградњом

0004 Индустријски гасови

0016 Услуга израде пројекта струје - Пастеров завод

0014 Услуге одржавања телефонске централе и видео надзора

____________________________________________________________

 

 Јавне набавке 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013