line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке- АРХИВА 2015

 

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

JН 21-П-2/2015 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

ЈН 13-П-1/2015 Лабораторијски реагенси - тестови за микробиолошку дијагностику

____________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈН 21-П-1/2015

ЈН 9-П-1/2015

ЈН 3-П-1/2015

____________________________________________________________

Претходна обавештења

22.09.2015. Претходно обавештење Антибиограм дискови

22.09.2015. Претходно обавештење Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

09.04.2015 Претходно обавештење Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

09.04.2015 Претходно обавештење Лабораторијски тестови и реагенси за микробиолошку дијагностику

09.04.2015 Претходно обавештење PCR тестови

05.02.2015 Претходно обавештење ЕЛИСА тестови

05.02.2015 Претходно обавештење Серуми и дијагностички дискови

____________________________________________________________

Јабне набавке велике вредности

ЈН 29/2015 Тестови и потрошни материјал за аутоматизоване системе дијагностике

ЈН 28/2015 Антибиограм дискови

ЈН 27/2015 Опрема за рад у лабораторијама

ЈН 24/2015 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈН 23/2015 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈН 21/2015 Дијагностички материјал за рад у области микробиологије

ЈН 20/2015 Гасно уље екстра лако еуро ЕЛ

ЈН 18/2015 Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике

ЈН 16/2015 Стаклено лабораторијско посуђе и прибор

ЈН 15/2015 ПЦР тестови

ЈН 14/2015 Лабораторијске хемикалије

ЈН 13/2015 Лабораторијски реагенси - тестови за микробиолошку дијагностику

ЈН 9/2015 Серуми и дијагностички дискови

ЈН 3/2015 Елиса тестови

ЈН 1/2015 Лож уље - гасно уље екстра лако евро ЕЛ

____________________________________________________________

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 26/2015 Тонери, кетриџи и траке за штампаче

ЈНМВ 25/2015 Канцеларијски материјал и штампани обрасци (Техничка документација)

ЈНМВ 22/2015 Услуга сервисирања са заменом резервних делова Perkin-elmerе

ЈНМВ 19/2015 Услуге организације међународног научног скупа "49. Дани превентивне медицине"

ЈНМВ 17/2015 Санација и адаптација крова зграде

ЈНМВ 11-1/2015 Потрошни материјал за лабораторијску и прецизну опрему и микробиолошку лабораторију

ЈНМВ 12/2015 Сервисирање апарата BeliMed

ЈНМВ 8-1/2015 Еталонирање прецизне опреме

ЈНМВ 11/2015 Потрошни материјал за лабораторијску и прецизну опрему

ЈНМВ 10/2015 Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови на згради Пастеровог завода

ЈНМВ 8/2015 Еталонирање прецизне опреме

ЈНМВ 7/2015 Средства и материјал за одржавање хигијене

ЈНМВ 6/2015 Алат, електро, водоводни и остали материјали

ЈНМВ 5/2015 Средства и материјал за ддд

ЈНМВ 4/2015 Рачунарска опрема

ЈНМВ 2/2015 Горива за моторна возила