line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
Јавне набавке

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину - прва измена

 

Правилник о набавкама Института за јавно здрављњ Ниш

____________________________________________________________

Претходна информативна обавештења

 

____________________________________________________________

Набавке на које се не примењују одредбе ЗЈН

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2022. годину

План набавки на које се не примењују одредбе ЗЈН за 2022. годину - прва измена

 

0003 Радна одећа, обућа, специјална радна одећа и прибор за личну и колективну заштиту

0005 Индустријски гасови

0010 Пет амбалажа

0028 Услуге поправке и одржавања водоводне и канализационе инсталације

0033 Услуга испитивања инсталација по програму заштите од пожара

0022 Услуга испитивања сигурносних вентила

0021 Услуге стручног надзора над извођењем радова - статика на згради Пастеровог завода

0018 Услуге фотокопирања

0024 Дани превентивне медицине - рекламни материјал

0024 Дани превентивне медицине - смештај предавача

0008 Тонери за штампаче

0013 Елементи аутоматике за систем ЦГ са уградњом

0014 Таблетирана со за омекшавање воде

0026 Услуга одржавања и сервисирања клима уређаја, расхладних уређаја и вентилационог система

0029 Периодични лекарски преглед радника

0015 Услуга повезивања и коришћење интернета

0002 Фискалне касе

0023 Категоризација отпада

0017 Консултативне и услуге провере система менаџмента ISO 9001-2015

0021 Надзор електроинсталација Пастер

0031 Санација дела дворишне канализационе мреже

0006 Аутомобилске гуме

0020 Услуга еталонирања прецизне опреме

0007 Алат, електро, водоводни и остали материјал за одржавање зграде

0020 Услуга еталонирања прецизне опреме - поновљени поступак

0025 Услуга мобилне телефоније

 

____________________________________________________________

 

 

 

Јавне набавке АРХИВА 2021

Јавне набавке АРХИВА 2020

Јавне набавке АРХИВА 2019

Јавне набавке АРХИВА 2018

Јавне набавке АРХИВА 2017

Јавне набавке АРХИВА 2016

Јавне набавке АРХИВА 2015

Јавне набавке АРХИВА 2014, 2013