line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

 

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА

Медицинска статистика и информатика као посебан предмет за студенте медицине и стоматологије уведена је 1993/1994. године. У претходном периоду овај предмет је био у оквиру Социјалне медицине са здравственом статистиком и историјом медицине. Због издвајање је дошло због увида да биомедицинска истраживања, као и епидемиолошке студије о ризик факторима, нису валидни без адекватне примене статистике као науцног метода кавантитативне анализе масовних појава у живој природи и друштву.

 

 

\

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА, МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА,
СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ
 

27.01.2015. OБАВЕШТЕЊЕ:

Испит из медицинске статистике и информатике за
студенте медицине, стоматологије, струковних студијаи докторанте у јануарском испитном року-предрок,
биће одржан у среду, 04.02.2015. године у 11.00 h и 30мин у великој сали медицинског факултета.
Потврда испита и предаја семинарских радова биће у понедељак, 02.02.2015. године у периоду од 10.00 до 12.00 сати у канцеларији 84 Института за јавно здравље.
Поправни колоквијум ће бити одржан у уторак, 03.02.2015. године са почетком од 10.00h у амфитетару
Института за јавно здравље.

На испит обавезно понети калкулатор, коришћење мобилних телефона није дозвољено!