line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

 

ХИГИЈЕНА

Предмет Хигијена са медицинском екологијом има укупно 80 цасова практицне, семинарске и теоријске наставе. Хигијена са медицинском екологијом се бави изуцавањем утицаја фактора животне средине на здравље људи. Хигијена обухвата комуналну хигијену, хигијену исхране, школску хигијену, војну хигијену, лицну хигијену, хигијену радне средине и менталну хигијену. Као превентивно медицинска наука и делатност, Хигијена потенцира примену својих знања у унпаредењу здравља и квалитета живота људи.