line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

 

МИКРОБИОЛОГИЈА

Сектор за микробиологију са паразитологијом је наставна база Медицинског факултета Ниш за следеце студијске групе:
медицина (предмети: Микробиологија и имунологија, Микробиологија и Клиницка микробиологија)
стоматологија (предмет: Микробиологија и имунологија)
фармација (предмет: Микробиологија са хигијеном)
здравствене техницаре (ВМШ, предмет: микробиологија и паразитологија).