line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

 

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

Везбе и предавања за студенте медицине одрзавају се у цетвртом семестру, на другој години студија у оквиру предмета Социјална медицина и медицинска статистика. Фонд цасова је два цаса предавања и два цаса везби недељно (15 + 15).
За студенте стоматологије, у оквиру предмета Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном фонд цасова је два цаса предавања и два цаса везби недељно (12 +12).
Студенти Високе медицинске сколе Социјалну медицину слусају у оквиру два предмета: Социјална медицина и хигијена (15 + 15) и Информатика и менадзмент у здравству (30 + 30).