line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Основни циљ наставе из Епидемиологије је да упозна студенте медицине са савременим сазнањима епидемиолошке науке, епидемиолошким законитостима и епидемиолошким методама рада које омогуцавају струцно сагледавање епидемиолошких проблема и спроводења мера у циљу истраживања, спрецавања и сузбијања масовних обољења у њиховом будуцем практицном раду лекара опште медицине.
Настава из Епидемиологије за студенте медицине обавља се у виду теоријске и практицне наставе у VII и VIII семестру, као и практицне наставе у оквиру превентивног блока у XII семестру.
Теоријска настава обухвата општу и посебну епидемиологију. Општа епидемиологија даје углавном савремена знања о факторима који условљавају и утицу на појаву и ширење акутних и хроницних заразних болести, као и о настанку, развоју и нестанку епидемијског процеса. Специјална или посебна епидемиологија обухвата групе појединих болести које имају заједницке епидемиолошке карактеристике. Скоро трецина наставе специјалне епидемиологије посвецена је проблематици масовних незаразних обољења.

 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (СМСТ)

СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИ