line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

 

 
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО  ЗДРАВЉЕ   НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића   50

 

Фининансијски план за 2023. годину - општи деоу

Фининансијски план за 2023. годину - посебни део

АРХИВА:

 

Фининансијски план за 2022. годину - општи деоу

Фининансијски план за 2022. годину - посебни деоу

Прва измена и допуна финансијског плана за 2022. - посебни део

Друга измена и допуна финансијског плана за 2022. - посебни део

 

Фининансијски план за 2021. годинуу

Певи ребиланс финансиског плана за 2021. годинуу

Певи ребиланс финансиског плана за 2021. годину - посебан деоу

Други ребиланс финансиског плана за 2021. годинуу

Други ребиланс финансиског плана за 2021. годину - посебан део

 

 

Фининансијски извештаји за 2023. годинуу

Фининансијски извештаји за 2022. годинуу

Фининансијски извештаји за 2021. годину