line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

Извештај о квалитету ваздуха на територији града Ниша

Од 1992. године у Нишу се према “Програму праћења квалитета ваздуха на територији Републике Србије“ који је усвојило Министарство заштите животне средине врши испитивање квалитета ваздуха на територији града Ниша на следећим мерним местима:

I  Испитивање сумпордиоксида, чађи и азот диоксида

  • Трг Кнегиње Љубице

II Испитивање таложних материја

  • Трг Кнегиње Љубице

III Мерење суспендованих честица (PМ10) и тешких метала у фракцији PМ10 суспендованих честица (олово, арсен, кадмијум, никл):

  • Институт за јавно здравље Ниш

IV Мерење фотохемијског смога

  • МК »Божидар Аџија«

 

2024

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу за месец Јануар 2024. године

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу за месец Фебруар 2024. године

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу за месец Март 2024. године

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу за месец Април 2024. године

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу за месец Мај 2024. године

 

 

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2011

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2012

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2013

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2014

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2016

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2017

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2018

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2019

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2020

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу за период Јун 2020 до Мај 2021

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2022

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Нишу 2023

 

 

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2008/2009

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2010/2011

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2012/2013

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2014/2015

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2016/2017

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2018/2019

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2020/2021

Табеларни приказ квалитета ваздуха у Нишу Архива 2022/2023