line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

АКТУЕЛНОСТИ

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.7.-14.7.2008. ГОДИНЕ

У периоду 1.7.-14.7.2008. године на подручју Топличког округа пријављена су 152 случаја заразних и паразитарних болести. У поменутом периоду није пријављен ниједан смртни случај од заразних и паразитарних болести .

У групи цревних заразних болести пријављена су 82 случаја обољења::infectio int.bac.- 7 (Житорађа);  intoxicatio al.bac. - 15 (Блаце 4,Житорађа –1,   Прокупље-10);  diarrhoea et gastroenteritis -60 (Блаце 8,Житорађа –51,   Прокупље-1).
У групи респираторних болести пријављено је 67 случајева заразних болести: varicella -50 (Житорађа10,  Прокупље-40),pharyngitis streptococcica-4 (Житорађа); tonsilitisac. streptococcica5 (Прокупље), pneumonia( неозначена) – 5 (Прокупље); pneumonia bacterialis-3(Прокупље).

У групи паразитарних болести пријављен је један случај обољења:  scabies – 1 (Житорађа).

У групи зооноза пријављен је један  случај обољења:  M.Lyme-1 (Прокупље).

У групи  осталих заразних болести пријављен је један  случај обољења:  озледе од животиња-1(Блаце).

 У периоду  1.7.-14.7.2008.  године није пријављена ниједна епидемија заразних болести.

Епидемиолошка ситуација  на подручју Топличког округа може се проценити као несигурна.

 

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
НИШАВСКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.7.-14.7.2008. ГОДИНЕ

  

У периоду 1.7.-14.7.2008.  године пријављен је 181 случај заразних и паразитарних болести на подручју Нишавског округа. У поменутом периоду пријављена су 3 смртна случаја од заразних и паразитарних болести : tuberculosisrespiratoria (потврђена) -1(Ниш), pneumonia( неозначена)-  2 (Ниш).

У групи  цревних заразних болести пријављена су 62 случаја обољења: enteritis salmonellosa – 4 (Сврљиг –1, Ниш-3); dysenteria bac. per Sh. Flexneri – 1(Алексинац),    infectio intestinalis bacterialis non specificata-27 (Алексинац –4, Мерошина –1,   Ниш-22), intoxicatio alimentaris bac. – 10 (Ниш); diarrhoea et gastroenteritis - 11 (Ниш-7, Сврљиг –3, Сокобања–1    ), hepatitis vir. ac. A – 6 (Ниш), излучивање других узрочника салмонелоза -3(Ниш).

У групи респираторних заразних болести пријављен је 91 случај обољења: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 2(Ниш, 1 са леталним исходом ) , scarlatina – 2(Ниш) , Varicella – 45 (Мерошина-1,  Ниш –30, Сврљиг –14), mononucleosis infectiva – 3(Ниш), Pharyngitis streptococcica - 6(Г.Хан-5, Ниш –1),Tonsillitis streptococcica - 25(Г.Хан –5, Мерошина –1,    Ниш-19), Pneumonia vir.-3  (Niš  ), pneumonia( неозначена)- 2 (Ниш са леталним исходом); pneumonia bac.-2(Ниш-1, Ражањ1   ), pneumonia interstitialis aliae-1(Ниш) .

У групи полно-преносивих  заразних болести пријављено је 11 случајева обољења: Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa – 11 (Алексинац -1, Ниш-10).

У групи паразитарних болести пријављено је 10 случајева обољења: scabies – 10 (Мерошина –1, Ниш –9).

У групи осталих заразних болести пријављено је 7 случајева обољења: hepatitis vir. ac. B – 1 (Ниш); hepatitis vir. chr. B – 1 (Ниш); hepatitis vir. chr. C – 1 (Ниш); носилаштво антигена вирусног хепатитиса Б – 1 (Ниш);  озледе од животиња-3(Алексинац –1, Ниш-2).
  

У периоду  1.7.-14.7.2008.  године није пријављена ниједна епидемија заразних болести.

 У наведеном периоду у току су 4 епидемије:

 • hepatitis vir. ac. A– 4 (Ниш),  2 колективне, 2 породичне

Епидемиолошка ситуација  на подручју Нишавског округа може се проценити као несигурна.

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.6.-14.6.2008. ГОДИНЕ

 

 

У периоду 1.5.-14.5.2008. године на подручју Топличког округа пријављена су 43 случаја заразних и паразитарних болести. У поменутом периоду није пријављен ниједан смртни случај од заразних и паразитарних болести .

У групи цревних заразних болести пријављено је 9 случајева обољења:  intoxicatio al.bac. - 1 (Блаце); diarrhoea et gastroenteritis -6 (Блаце – 5, Куршумлија-1  ), hepatitis virosa ac.A – 2  (Житорађа1,  Куршумлија-1).

У групи респираторних болести пријављена су 33 случаја заразних болести: varicella -17 (Житорађа6,  Куршумлија -1, Прокупље-10), mononucleosis infectiva1 (Куршумлија),pharyngitis streptococcica-2 (Житорађа); influenzavir. nonidentificata1 (Прокупље са леталним исходом),  pneumonia vir-2 (Житорађа); pneumonia (неозначена) – 8 (Житорађа –2, Куршумлија-3,  Прокупље-3   ); pneumonia bacterialis-2(Прокупље).

У групи паразитарних болести пријављен је један случај обољења:  scabies – 1 (Куршумлија).

У периоду  1.6.-14.6.2008.  године није пријављена ниједна епидемија заразних болести.

Епидемиолошка ситуација  на подручју Топличког округа може се проценити као несигурна.

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
НИШАВСКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.6.-14.6.2008. ГОДИНЕ

 

 

У периоду 1.6.-14.6.2008.  године пријављено је 236 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Нишавског округа. У поменутом периоду пријављена су 4 смртна случаја од заразних и паразитарних болести : septicaemia alia-1(Алексинац), pneumonia( неозначена)-  1 (Алексинац –1, Ниш-2).

У групи  цревних заразних болести пријављен је 58 случајева обољења: enteritis salmonellosa – 5 (Алексинац –1, Ниш-4); enteritis yersiniosa enterocolitica-1(Ниш),  infectio intestinalis bacterialis non specificata-17 (Алексинац –1, Дољевац –1, Ниш-15), intoxicatio alimentaris bac. – 6 (Ниш); diarrhoea et gastroenteritis - 22 (Ниш-4, Ражањ –1,  Сврљиг –15, Сокобања–2    ), hepatitis vir. ac. A – 7 (Алексинац –4, Дољевац –2, Ниш –1).

У групи респираторних заразних болести пријављено је 136 случајева обољења: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 1(Ниш) , scarlatina – 1(Дољевац) , Varicella – 48 (Алексинац -2,  Ниш –40, Сврљиг –6), rubeola – 1(Ниш),  Pharyngitis streptococcica - 35(Г.Хан-16, Ниш –19),Tonsillitis streptococcica - 31(Г.Хан –5, Ниш-26), Pneumonia vir.-2  (Ниш-1, Сокобања–1), pneumonia ( неозначена)- 10 (Алексинац –1 са леталним исходом , Г.Хан –1, Дољевац –1, Ниш- 7, 2 са леталним исходом); pneumonia bac.-7(Ниш).

У групи полно-преносивих  заразних болести пријављен је 21 случај обољења: Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa – 21 (Г.Хан-1, Ниш-20).

У групи паразитарних болести пријављено је 11 случајева обољења: lambliosis – 1 ( Ниш );   scabies – 10 (Алексинац –2, Ниш –8).

У групи осталих заразних болести пријављено је 10 случајева обољења: septicaemia alia-1(Алексинац са леталним исходом ),  hepatitis vir. ac. C – 1 (Ниш); hepatitis vir. chr. B – 1 (Ниш); hepatitis vir. chr. C – 2 (Ниш);  озледе од животиња-5(Ниш).

У периоду  1.6.-14.6.2008.  године пријављена је једна епидемија заразних болести:
 1. hepatitis vir. ac. A– 1 (Дољевац), колективна
У истом периоду  одјављена је једна епидемија заразних болести:
 1. hepatitis vir. ac. A– 1 (Дољевац) , колективна
У наведеном периоду у току су 4 епидемије:
 1. hepatitis vir. ac. A– 4 (Ниш),  2 колективне, 2 породичне

Епидемиолошка ситуација  на подручју Нишавског округа може се проценити као несигурна.

 

________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
НИШАВСКОГ ОКРУГА   ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2008. ГОДИНЕ
( месечни извештај број 5)

 

У мају  2008. године пријављено је 466 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Нишавског округа. У поменутом периоду пријављена су 4 смртна случаја од заразних и паразитарних болести : tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 1(Мерошина) , tuberculosisrespiratoria (непотврђена) – 1(Ниш), septicaemia alia-1(Ниш), hepatitis vir. ac. A – 1 (Ниш).

У групи  цревних заразних болести пријављено је 127 случајева обољења: enteritis salmonellosa – 6 (Ниш); enteritis campylobacterialis2 (Ниш); enteritis yersiniosa enterocolitica-2(Ниш), infectio intestinalis bacterialis non specificata-23 (Алексинац –3, Г. Хан–1, Ниш-19), intoxicatio alimentaris bac. – 23 (Дољевац –2, Мерошина –1, Ниш-19, Сокобанја–1 ); diarrhoea et gastroenteritis - 26 (Ниш-12, Ражањ –1, Сврљиг –13), meningitis enteroviralis – 1(Ниш), hepatitis vir. ac. A – 42 (Алексинац –3, Дољевац –5, Мерошина –2, Ниш –31,  1 sa letalnim ishodom, , Сврљиг –1 ), излучивање других узрочника салмонелоза -2(Ниш).

У групи  респираторних заразних болести пријављен је 283 случај обољења: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 3(Дољевац –2, Мерошина –1 са леталним исходом ) , tuberculosisrespiratoria (непотврђена) – 2(Ниш, 1  са леталним исходом) , scarlatina3(Мерошина –1 , Ниш-2);Varicella – 86 (Алексинац –2, Г. Хан-2, Дољевац –2,  Мерошина –8,   Ниш –56, Сврљиг –14, Сокобанја–2 ), mononucleosis infectiva7 (Алексинац –2, Ниш-5), Pharyngitis streptococcica - 70(Г. Хан-32, Ниш –37, Сврљиг –1), Tonsillitis streptococcica - 57(Г. Хан-7, Мерошина –4,   Ниш –46), influenzavir. nonidentificata4 (Г. Хан), Pneumonia vir.-11  (Ниш), pneumonia( neoznačena)- 16 (Дољевац –2, Мерошина –1, Ниш-12, , Ражањ –1); pneumonia pneumococcica – 1 (Мерошина);   pneumonia per Haemophilum influenzae – 1(Г. Хан),   pneumonia bac.-22(Ниш-21,  Ражањ –1) .

У групи  полно-преносивих  заразних болести пријављена су 33 случаја обољења: Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa – 33 (Г. Хан-1, Ниш –29, Сврљиг –3).

У групи  паразитарних болести пријављено је 13 случајева обољења: lambliosis – 2 ( Ниш );  scabies – 11 (Г. Хан–1,  Дољевац –2,   Ниш-8  ).

У групи  осталих заразних болести пријављено је 9 случајева обољења: septicaemia alia-2(Ниш, 1 са леталним исходом ),  hepatitis vir. ac. B – 1 (Ниш); hepatitis vir. chr. B – 1 (Ниш); носилаштво анти HCV антитела – 1 (Ниш);   озледе од животиња-4(Ниш).

У групи зооноза пријављен је један  случај обољења:  M.Lyme-1 (Ниш).

У периоду  1.5.-31.5.2008.  године није пријављене ниједна епидемија заразних болести.

У истом периоду  одјављена је једна епидемија заразних болести:

 1. hepatitis vir. ac. A– 1 (Алексинац) ,  породична

У наведеном периоду у току су 4 епидемије:

 1. hepatitis vir. ac. A– 4 (Ниш) 2 колективне, 2 породичне

Епидемиолошка ситуација  на подручју Нишавског округа може се проценити као несигурна.

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА   ЗА МЕСЕЦ МЕСЕЦ МАЈ 2008. ГОДИНЕ
( месечни извештај број 5)

 

У мају  2008. године пријављено је 239 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Топличког округа. У поменутом периоду није пријављен ниједан смртни случај од заразних и паразитарних болести .

У групи цревних заразних болести пријављено је 88 случајева обољења: enteritis salmonellosa- 4 (Куршумлија); infectio int.bac.- 5 (Житорађа);  intoxicatio al.bac. – 10 (Житорађа4,  Прокупље-6),   diarrhoea et gastroenteritis - 63 (Blace –11, Житорађа46,  Куршумлија2, Прокупље-4  ), hepatitis virosa ac.A – 4  (Житорађа1,  Куршумлија-2, Прокупље1), излучивање других узрочника salmoneloza -2(Куршумлија).

У групи респираторних болести пријављено је 147 случајева заразних болести: tuberculosisrespiratoria (непотврђена) – 1(Прокупље) , tuberculosisorganorum aliorum – 1(Прокупље) ,  varicella -96 (Blace –1, Житорађа 14, Куршумлија-1, Прокупље-80   ), mononucleosis infectiva5 (Куршумлија-4, Прокупље1 ),pharyngitis streptococcica-1 (Житорађа); tonsilitisstreptococcica2 (Житорађа-1, Прокупље-1 ); influenzavir. nonidentificata10 (Житорађа), pneumonia vir.-1(Куршумлија),  pneumonia( neoznačena) – 21 (Житорађа-2, Куршумлија-5,  Прокупље-14    ); pneumonia pneumococcica – 1 (Blace),  pneumonia bacterialis-8(Прокупље).

У групи паразитарних болести пријављена су 3 случаја обољења: scabies – 3 (Куршумлија-1, Прокупље-2  ).

У групи  осталих заразних болести пријављен је један случај обољења:  ozlede od životinja-1(Куршумлија).

У мају  2008. године није пријављена ниједна епидемија заразних болести.

Епидемиолошка ситуација  на подручју Топличког округа може се проценити као несигурна.

 

________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
НИШАВСКОГ ОКРУГА   ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2008. ГОДИНЕ
( месечни извештај број 4)

 

У априлу  2008. године пријављено је 627 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Нишавског округа. У поменутом периоду пријављено је 5 смртних случајева од заразних и паразитарних болести : tuberculosisrespiratoria (непотврђена) – 1(Ниш) , hepatitis vir. chr. B – 1 (Ниш), pneumonia (неозначена)- 3 (Ниш-1, Алексинац –1, Дољевац 1).

У групи  цревних заразних болести пријављена су 154 случаја обољења:enteritis salmonellosa – 4 (Алексинац –2, Ниш-2); enteritis campylobacterialis1 (Ниш); enterocolitis per Clostridium difficile – 1(Ниш),infectio intestinalis bacterialis non specificata-26 (Алексинац –1, Дољевац –1, Ниш-24 ), intoxicatio alimentaris bac. – 18 (Алексинац –1, Дољевац –1, Ниш-15, Ражањ –1 ); diarrhoea et gastroenteritis - 14 (Ниш-7, Ражањ 1, Сврљиг 6), hepatitis vir. ac. A – 89 (Алексинац –11, Дољевац –8,  Мерошина –6,    Ниш –58, Сврљиг –4, Сокобања–2), излучивање других узрочника салмонелоза -1(Ниш).

У групи  респираторних заразних болести пријављен је 381 случај обољења: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 3(Дољевац –1, Сокобања–1, Ниш –1) , tuberculosisrespiratoria (непотврђена) – 1(Ниш са леталним исходом) , tuberculosisorganorum aliorum – 1(Ниш) , scarlatina–3(Ниш);Varicella – 73 (Алексинац –19, G.Han-2, Мерошина –3,  Ниш –36, Сврљиг –13), mononucleosis infectiva – 4 (Ниш), meningitis bac. non specificata  - 1  (Ниш), Pharyngitis streptococcica - 130(Г. Хан -72, Мерошина –3,   Ниш –55),Tonsillitis streptococcica - 89 (G.Han-11, Мерошина –1,   Ниш –77), influenzavir. identificata – 24 (Ниш), influenzavir. nonidentificata – 4 (Aлексинац –1,   Ражањ -3 ), Pneumonia vir.-20  (Ниш), pneumonia( неозначена)- 15 (Алексинац –1 са леталним исходом, G.Han-2, Дољевац –1 sa letalnim ishodom, Мерошина –2, Ниш-7, 1 sa letalnim ishodom, Ражањ –1, Сокобања–1  ); pneumonia pneumococcica – 2 (Ниш);  pneumonia bac.-11(Алексинац –1, Ниш-10).

У групи  полно-преносивих  заразних болести пријављено је 50 случајева обољења: Syphilis alia – 1(Алексинац ), Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa – 49 (Дољевац –2,    Ниш –45, Сврљиг –2).
У групи  паразитарних болести пријављено је 17 случајева обољења: scabies – 17 (Алексинац -1,G.Han –1,   Ниш-12, Ражањ -3).

У групи  осталих заразних болести пријављена су 23 случаја обољења: septicaemia alia-1(Алексинац),  hepatitis vir. ac. B – 1 (Ниш); hepatitis vir. ac. C  - 2  (Ниш), hepatitis vir. chr. B – 4 (Алексинац –1, Ниш-3, 1 са леталним исходом); озледе од животиња-15(Алексинац –2, Мерошина –1,  Ниш-12).

У групи зооноза пријављена су 2 случаја обољења:  tularemia-2 (Алексинац -1, Ражањ-1).

У периоду  1.4.-30.4.2008године пријављене су 4 епидемије заразних болести:

 1. influenzavir. identificata– 1 (Ниш) ,колективнa
 2. hepatitis vir. ac. A– 1 (Алексинац)   породична
 3. intoxicatio alimentaris bac. – 2 (Сокобања), колективне

У истом периоду  одјављенае су 4 епидемије заразних болести:

 1. influenzavir. identificata– 1 (Ниш) ,колективна
 2. intoxicatio alimentaris bac. – 2 (Сокобања), колективне
 3. salmonellosis– 1 (Ниш) ,колективна

У наведеном периоду у току су 4 епидемије:

 1. hepatitis vir. ac. A– 4 (Ниш) 2 kolektivne, 2 породичне

Извештај бр. IV о кретању заразних болести у Нишавском округу од 1.4. до 30.4.2008. године (pdf)

Епидемиолошка ситуација  на подручју Нишавског округа може се проценити као несигурна.

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА   ЗА МЕСЕЦ МЕСЕЦ АПРИЛ 2008. ГОДИНЕ
( месечни извештај број 4)

 

У априлу  2008. године пријављено је 187 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Топличког округа. У поменутом периоду није пријављен ниједан смртни случај од заразних и паразитарних болести .

У групи цревних заразних болести пријављено је 28 случајева обољења:enteritis salmonellosa- 3 (Куршумлија1, Прокупље-2); intoxicatio al.bac. – 11 (Житорађа1,  Прокупље-10),   diarrhoea et gastroenteritis - 14 (Блаце –3, Житорађа5,  Куршумлија2, Прокупље-4).

У групи респираторних болести пријављена су 153 случаја заразних болести: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 2(Прокупље) ,  varicella -62 (Житорађа 4, Прокупље-58), parotitis epidemica – 1(Прокупље), pharyngitis streptococcica-14 (Житорађа); tonsilitisstreptococcica2 (Житорађа-1, Прокупље-1); influenzavir. nonidentificata37(Житорађа), pneumonia( neoznačena) – 22 (Житорађа-4, Куршумлија-3,  Прокупље-15); pneumonia bacterialis-13(Прокупље).

У групи паразитарних болести пријављено је 5 случајева обољења: scabies – 5 (Куршумлија-1, Прокупље-4  ).

У групи зооноза пријављен је један  случај обољења:  M.Lyme-1 (Блаце)

У априлу  2008. године није пријављена ниједна епидемија заразних болести.

Извештај бр. IV о кретању заразних болести у Топлочком округу од 1.4. до 30.4.2008. године (pdf)

Епидемиолошка ситуација  на подручју Топличког округа може се проценити као несигурна.

 

 

___________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.4.-14.4.2008. ГОДИНЕ

 

У периоду 1.4.-14.4.2008. године на подручју Топличког округа пријављено је 109 случајева заразних и паразитарних болести. У поменутом периоду није пријављен ниједан смртни случај од заразних и паразитарних болести .

У групи цревних заразних болести пријављено је 19 случајева обољења: enteritis salmonellosa- 1 (Прокупље); intoxicatio al.bac. - 10 (Житорађа-1, Прокупље-9); diarrhoea et gastroenteritis -8 (Житорађа5, Прокупље -3 ).

У групи респираторних болести пријављено је 85 случајева заразних болести: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 2(Прокупље) ,  varicella -11 (Житорађа-2, Прокупље-9), parotitis epidemica - 1  (Прокупље),  pharyngitis streptococcica-8 (Житорађа); tonsilitisstreptococcica2 (Житорађа – 1,  Прокупље-9);  influenzavir. nonidentificata31 (Житорађа),  pneumonia (неозначена) – 17 (Житорађа-2, Прокупље-15); pneumonia bacterialis-13( Прокупље).

У групи паразитарних болести пријављена су 4 случаја обољења: scabies – 4 (Прокупље).
У групи зооноза пријављен је један  случај обољења:  M.Lyme-1 (Блаце).
У периоду  1.4.-14.4.2008.  године није пријављена ниједна епидемија заразних болести.

Епидемиолошка ситуација  на подручју Топличког округа може се проценити као несигурна.

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
НИШАВСКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.4.-14.4.2008. ГОДИНЕ

 

У периоду 1.4.-14.4.2008.  године пријављено је 298 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Нишавског округа. У поменутом периоду пријављена су 2 смртна случаја од заразних и паразитарних болести:  tuberculosisrespiratoria (непотврђена) – 1(Ниш) , pneumonia (неозначена)- 1 (Ниш).

У групи  цревних заразних болести пријављен је 51 случај обољења: enteritis salmonellosa – 1 (Алексинац); enterocolitis per Clostridium difficile – 1(Ниш),infectio intestinalis bacterialis non specificata-8 (Дољевац –1, Ниш-7), intoxicatio alimentaris bac. – 7 (Алексинац –1, Ниш-6); diarrhoea et gastroenteritis - 2 (Ниш), hepatitis vir. ac. A – 31 (Алексинац –8, Дољевац –1, Ниш –21, Сокобања–1).

У групи респираторних заразних болести пријављено је 198 случајева обољења: tuberculosisреспираториа (потврђена) – 1(Ниш) , tuberculosisrespiratoria (непотврђена) – 1(Ниш са леталним исходом) , scarlatina – 1(Ниш) , Varicella – 36 (Алексинац –4, Мерошина-1, Ниш –23, Сврљиг –8), mononucleosis infectiva1 (Ниш), meningitis bacterialis – 1(Ниш), Pharyngitis streptococcica - 73(Г.Хан-35, Ниш –38),Tonsillitis streptococcica - 36(Г.Хан –5, Мерошина –1, Ниш-30), influenzavir. identificatum24 (Ниш), Pneumonia vir.-9(Ниш), pneumonia (неозначена)- 9 (Г.Хан -2, Мерошина –1, Ниш-6, један са леталним исходом); pneumonia pneumococcica – 2 (Ниш);   pneumonia bac.-4(Алексинац –1, Ниш-3).

У групи полно-преносивих  заразних болести пријављена су 32 случаја обољења: Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa – 32 (Ниш).

У групи паразитарних болести пријављено је 15 случајева обољења: scabies – 15 (Дољевац –8, Мерошина –2,  Ниш –5).

У групи осталих заразних болести пријављено је 12 случајева обољења hepatitis vir. ac. B – 1 (Ниш); hepatitis vir. ac. C – 1 (Ниш); hepatitis vir. chr. B – 2 (Алексинац –1, Ниш -1);  озледе од животиња –9  (Алексинац –1, Мерошина-1, Ниш-7).

У периоду  1.4.-14.4.2008године пријављене су 3 епидемије заразних болести:

 1. influenza virus identificatum– 1 (Ниш) ,колективна
 2. intoxicatio alimentaris bac – 1 (Сокобања) ,колективна
 3. hepatitis vir. ac. A– 1 (Алексинац) , породична

Одјављена је једна епидемија:

 1. salmonellosis– 1 (Ниш) ,колективна

У наведеном периоду у току су 4  епидемије:

 1. hepatitis vir. ac. A– 4 (Ниш) 2 колективне, 2 породичне

 

Епидемиолошка ситуација  на подручју Нишавског округа може се проценити као несигурна.

 

Центар за превенцију и контролу болести

Одсек за оперативну евиденцију

 

___________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
НИШАВСКОГ ОКРУГА   ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2008. ГОДИНЕ
( месечни извештај број 3)

 

У марту  2008. године пријављено је 760 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Нишавског округа. У поменутом периоду пријављен је један смртни случај од заразних и паразитарних болести : hepatitis vir. chr. B – 1 (Ниш).

У групи  цревних заразних болести пријављена су 165 случаја обољења:enteritis salmonellosa – 1 (Ниш); infectio intestinalis bacterialis non specificata-25 (Алексинац –1, Дољевац –1, Ниш-21, Ражањ –2), intoxicatio alimentaris bac. – 14 (Г.Хан-1, Мерошина –1, Ниш-12 ); diarrhoea et gastroenteritis - 20 (Алексинац –1, Дољевац –2, Мерошина –1,Ниш-8, Ражањ 2, Сврљиг 6), meningitis enteroviralis - 1  (Ниш),  hepatitis vir. ac. A – 103 (Г.Хан-2, Дољевац –6, Мерошина –3, Ниш –85, Сврљиг –6, Сокобања–1 ), излучивање других узрочника салмонелоза -1(Ниш).

У групи  респираторних заразних болести пријављено је 480 случајева обољења: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 5(Алексинац –1, Мерошина –1, Ниш –3 ) , meningitis tuberculosa - 1  (Ниш),  scarlatina–4(Ниш);Varicella – 78 (Алексинац –2, Г.Хан-4, Дољевац –1, Ниш –31, Сврљиг –37,  Сокобања–3), mononucleosis infectiva5 (Ниш), meningitis haemophilosa - 1  (Алексинац), meningitis pneumococcica - 1  (Ниш), Pharyngitis streptococcica - 117(Г.Хан-58, Мерошина –1,   Ниш –58),Tonsillitis streptococcica - 86(Г.Хан-13, Мерошина –1,   Ниш –72), influenzavir. identificata85 (Алексинац –5,Ниш-80), influenzavir. nonidentificata22 (Алексинац –5, Г.Хан-7, Мерошина –1,   Ражањ -2, Сврљиг –7), Pneumonia vir.-42  (Ниш –39,   Ражањ 3), pneumonia( неозначена)- 13 (Ниш-9, Ражањ –3, Сврљиг 1); pneumonia pneumococcica – 1 (Ниш); pneumonia bac.-19(Алексинац –1, Дољевац –1, Ниш-16, Ражањ -1) .

У групи  полно-преносивих  заразних болести пријављено је 58 случајева обољења: Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa – 58 (Мерошина –3, Ниш –52, Сврљиг –3).

У групи  паразитарних болести пријављено је 25 случајева обољења: scabies – 25 (Дољевац -9, Мерошина –3, Ниш-13).

У групи  осталих заразних болести пријављен је 21 случај обољења: septicaemia alia-2(Ниш),  hepatitis vir. ac. B – 2 (Ниш); hepatitis vir. ac. C  - 1  (Ниш), hepatitis vir. chr. B – 2 (Ниш, 1 са леталним исходом); носилаштво антитела на ХИВ – 1 (Ниш); носилаштво антигена вирусног hepatitisa B – 2(Сврљиг –1, Ниш-1), озледе од животиња-11(Алексинац –1, Ниш-10).

У групи зооноза пријављено је 11 случајева обољења:  tularemia-10 (Г.Хан-1, Ражањ-9), leishmaniasis visceralis – 1(Ниш).

У периоду  1.3.-31.3.2008.  године пријављена је и одјављена једна епидемија заразних болести:

 1. influenzavir. identificata– 1 (Ниш) ,колективна

У наведеном периоду у току је 5 епидемија:

 1. hepatitis vir. ac. A– 4 (Ниш) 2 колективне, 2 породичне
 2. салмонеллосис– 1 (Ниш) ,колективна

Епидемиолошка ситуација  на подручју Нишавског округа може се проценити као несигурна.

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА   ЗА МЕСЕЦ МЕСЕЦ МАРТ 2008. ГОДИНЕ
( месечни извештај број 3)

 У марту  2008. године пријављено је 265 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Топличког округа. У поменутом периоду није пријављен ниједан смртни случај од заразних и паразитарних болести .

У групи цревних заразних болести пријављена су 72 случаја обољења:enteritis salmonellosa- 10 (Куршумлија9, Прокупље-1); infectio int.bac.- 2 (Житорађа); intoxicatio al.bac. – 24 (Куршумлија),   diarrhoea et gastroenteritis - 29 (Житорађа14,  Куршумлија13, Прокупље-2), hepatitis virosa ac.A – 4  (Блаце – 1, Житорађа1, Куршумлија-1,  Прокупље-1), излучивање других узрочника салмонелоза– 3  (Куршумлија).

У групи респираторних болести пријављено је 166 случајева заразних болести: varicella -23 (Житорађа 3, Куршумлија-1,  Прокупље-19), mononucleosis infectiva3 (Блаце – 1, Прокупље-2), meningitis pneumococcica - 1  (Прокупље), pharyngitis streptococcica-23 (Житорађа); tonsilitisstreptococcica4 (Житорађа); influenzavir. identificata2 (Житорађа),influenzavir. nonidentificata58 (Житорађа-54, Прокупље -4), pneumonia vir.-7 (Житорађа-1, Куршумлија-1, Прокупље -5),  pneumonia( неозначена) – 23 (Житорађа-6, Куршумлија-6,  Прокупље-11); pneumonia pneumococcica – 1 (Прокупље);  pneumonia bacterialis-20 (Житорађа-1, Куршумлија -3, Прокупље-16), pneumonia interstitialis aliae-1(Прокупље) .

У групи паразитарних болести пријављена су 22 случаја обољења: toxoplasmosis – 1 (Житорађа);  scabies – 21 (Житорађа 4, Куршумлија-2, Прокупље-15).

У групи осталих  заразних болести пријављена су 2 случаја обољења: носилаштво антитела на вирусни hepatitis C – 1 (Прокупље), озледе од животиња-1(Куршумлија).

У групи зооноза пријављена су 3 случаја обољења:  tularaemia-3 (Прокупље).

У марту  2008. године пријављена је и одјављена једна епидемија заразних болести:

 1. toxiinfectio alimentaris bacterialis– 1 (Куршумлија) ,колективна

Епидемиолошка ситуација  на подручју Топличког округа може се проценити као несигурна.

 

Центар за превенцију и контролу болести

Одсек за оперативну евиденцију

 

_______________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.3.-14.3.2008. ГОДИНЕ

У периоду 1.3.-14.3.2008. године на подручју Топличког округа пријављено је 137 случајева заразних и паразитарних болести. У поменутом периоду није пријављен ниједан смртни случај од заразних и паразитарних болести .

У групи цревних заразних болести пријављена су 32 случаја обољења: enteritis salmonellosa- 1 (Прокупље); infectio int.bac.- 2 (Житорађа);  intoxicatio al.bac. - 12 (Куршумлија);  diarrhoea et gastroenteritis -14 (Куршумлија9, Куршумлија-3,  Прокупље -2 ), hepatitis virosa ac.A – 3  (Блаце – 1, Куршумлија-1,  Прокупље-1 ).

У групи респираторних болести пријављено је 88 случајева заразних болести: varicella -13 (Житорађа-2, Прокупље-11), mononucleosis infectiva2 (Прокупље), meningitis streptococcica - 1  (Прокупље),  pharyngitis streptococcica-14 (Житорађа); tonsilitisstreptococcica2 (Житорађа);  influenzavir. nonidentificata33 (Житорађа-29, Прокупље-4 ), pneumonia vir.-1(Куршумлија),   pneumonia( neoznačena) – 10 (Житорађа-6, Куршумлија-1,  Прокупље-3 ); pneumonia pneumococcica – 1 (Прокупље);    pneumonia bacterialis-11(Житорађа-1, Куршумлија -3, Прокупље-7).

У групи паразитарних болести пријављено је 12 случајева обољења: toxoplasmosis – 1 (Житорађа);  scabies – 11 (Житорађа-1, Куршумлија -1, Прокупље-9).

У групи осталих  заразних болести пријављена су два случаја обољења: nosilaštvo antitela na virusni hepatitis C – 1 (Прокупље), озледе од животиња-1(Куршумлија).

У групи зооноза пријављена су 3 случаја обољења:  tularaemia-3 (Прокупље).

У периоду  1.3.-14.3.2008.  године у току је једна епидемија заразних болести:

 • toxiinfectio alimentaris bacterialis– 1 (Куршумлија) ,колективна

Епидемиолошка ситуација  на подручју Топличког округа може се проценити као несигурна.

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
НИШАВСКОГ ОКРУГА   У ПЕРИОДУ  1.3.-14.3.2008. ГОДИНЕ

У периоду 1.3.-14.3.2008.  године пријављено је 388 случајева заразних и паразитарних болести на подручју Нишавског округа. У поменутом периоду пријављен је један смртни случај од заразних и паразитарних болести : hepatitis vir. chr. B – 1 (Ниш).

У групи  цревних заразних болести пријављено је 95 случајева обољења: enteritis salmonellosa – 1 (Ниш);infectio intestinalis bacterialis non specificata-10 (Ниш-9, Ражањ –1), intoxicatio alimentaris bac. – 5 (Ниш ); diarrhoea et gastroenteritis - 8 (Ниш-3, Ражањ –2, Сврљиг –3 ), hepatitis vir. ac. A – 70 (Дољевац –1, Мерошина –1,  Ниш –65, Сврљиг –2, Сокобања–1 ), излучивање других узрочника салмонелоза -1(Ниш).

У групи респираторних заразних болести пријављена су 233 случаја обољења: tuberculosisrespiratoria (потврђена) – 1(Ниш) , scarlatina – 1(Ниш) , Varicella – 57 (Г.Хан-1, Дољевац –1, Ниш –19, Сврљиг –34, Сокобања–2), mononucleosis infectiva3 (Ниш ), Pharyngitis streptococcica - 45(Г.Хан-24, Мерошина –1,    Ниш –20),Tonsillitis streptococcica - 44(Г.Хан –4, Мерошина –1,    Ниш-39), influenzavir. identificatum29 (Ниш  ), influenzavir. nonidentificata10 (Г.Хан-7, Мерошина –1,   Ражањ -2 ), Pneumonia vir.-24  (Niš-21, Ražanj -3  ), pneumonia( неозначена)- 7 (Ниш-5, Ражањ -2 ); pneumonia bac.-12(Дољевац –1, Ниш-11).

У групи полно-преносивих  заразних болести пријављено је 27 случајева обољења: Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa – 27 (Ниш-25, Сврљиг –2).
У групи паразитарних болести пријављено је 15 случајева обољења: scabies – 15 (Дољевац –8, Мерошина –2,  Ниш –5).

У групи осталих заразних болести пријављено је 12 случајева обољења hepatitis vir. ac. B – 1 (Ниш); hepatitis vir. chr. B – 1 (Ниш са леталним исходом);  носилаштво антигена вирусног хепатитиса Б – 2(Ниш-1, Сврљиг –1), озледе од животиња –8  ( Ниш).

У групи зооноза пријављено је 6 случајева обољења:  tularemia-6 (Ражањ).

У периоду  1.3.-14.3.2008.  године пријављена и  одјављена је једна епидемија заразних болести:

 • influenza virus identificatum– 1 (Ниш) ,колективна

У наведеном периоду у току је 5 епидемија:

 • hepatitis vir. ac. A– 4 (Ниш) 2 колективне, 2 породичне
 • salmonellosis– 1 (Ниш) ,колективна

Епидемиолошка ситуација  на подручју Нишавског округа може се проценити као несигурна.

Центар за превенцију и контролу болести

Одсек за оперативну евиденцију