line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

АКТУЕЛНОСТИ

 

23.10.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИПРЕМАМА ЗА ИЗМЕНУ РЕСУРСНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И КАДРОВИМА

22.08.2014 МЕЂУНАРОДНА СТАТИСТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА БОЛЕСТИ И СРОДНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА (МКБ10 2010)

Извршена интерна обука оператера центра за информатику и биостатистику  изјз Ниш

 


    Потврде о смрти

 1. Најчешће неправилности у попуњавању потврда о смрти
 2. Правилник о поступку издавања потврде о смрти
 3. Потврда о смрти - образац
 4. Потврда о смрти - упутство
 5. Потврда о смрти - лифлет
 6. Потврда о смрти - презентација
 7. Попуњавање умрлице (из књиге Судска медицина)
 8. Извод из закона о здравственој заштити - Обдукција
 9. Упутство - Извештај о обдукцији
 10. Извештај о обдукцији - Образац
 11. Могуће шифре узрока смрти
 12. Примери "лоше праксе" у евиденцији података о морталитету, Светлана Стевић ИЗЈЗ Ниш
 13. Препоруке лекарима - шифрантима ПОС из Батута 2015
 14. Краће подсећање на правилно попуњавање образаца ПОС - Директорима ЗУ
 15. Контрола правилног уноса насилних смрти у базу - Батут

Линкови :

Приручник за попуњавање потврда о смрти у Хрватској

Лифлет - попуњавање потврда о смрти у Хрватској