line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Основни циљ наставе из Епидемиологије је да упозна студенте медицине са савременим сазнањима епидемиолошке науке, епидемиолошким законитостима и епидемиолошким методама рада које омогуцавају струцно сагледавање епидемиолошких проблема и спроводења мера у циљу истраживања, спрецавања и сузбијања масовних обољења у њиховом будуцем практицном раду лекара опште медицине.
Настава из Епидемиологије за студенте медицине обавља се у виду теоријске и практицне наставе у VII и VIII семестру, као и практицне наставе у оквиру превентивног блока у XII семестру.
Теоријска настава обухвата општу и посебну епидемиологију. Општа епидемиологија даје углавном савремена знања о факторима који условљавају и утицу на појаву и ширење акутних и хроницних заразних болести, као и о настанку, развоју и нестанку епидемијског процеса. Специјална или посебна епидемиологија обухвата групе појединих болести које имају заједницке епидемиолошке карактеристике. Скоро трецина наставе специјалне епидемиологије посвецена је проблематици масовних незаразних обољења.

 

 

СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИ