line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТРУЧНИ ИСПИТ

У Институту за јавно здравље Ниш обављају се стручни испити за здравствене раднике са средњом и вишом стручном спремом (медицинском).

Испити се одржавају сваког месеца у години, осим јула.

Пријаве испита су: од 10. - 20. од 08-12 часова у текућем месецу, а полагања од 15. - 25. у наредном месецу.

За Пријаву је потребно доставити следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе
- оверену и попуњену приправничку књижицу у установама, предвиђено планом и програмом за сваки профил, назначено на крају приправничке књижице.
-  извод из матичне књиге венчаних (за удате)
- потврду о уплати у банци или пошти на жиро-рачун Институт за јавно здравље Ниш бр. : 840-605667-34 позив на број 99, у износу од 8.990,00 дин, сврха уплате је полагање стручног испита

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ

Обавештавају се сви кандидати да пре пријаве стручног испита фотокопирају приправничку књижицу и овере копије код јавног бележника (нотара).

Приправничка књижица је трајни документ који остаје у архиви Института са осталим документима кандидата, а оверена фотокопија остаје кандидату за регулисање осталих потреба (нпр. одлазак у иностранство).

СЛАЊЕ ДОКУМЕНАТА ПОШТОМ
Кандидати који своја документа шаљу поштом, поред наведених докумената неопходно је да попуне пријаву која се налази у прилогу, и исте шаљу на адресу:
Институт за јавно здравље Ниш
Булевар Зорана Ђинђића 50
18 0000 Ниш
са назнаком: стручни испити

Образац - Пријава за полагање стручног испита

____________________________________________________________________________________________

У Институту за јавно здравље Ниш, кандидати који су полагали стручни испит од јануара 1994. године могу добити дупликат-препис уверења. За дупликат је потребно:
- уплатити 1.100,00 дин. на жиро-рачун: 840-605667-34 позив на број 99
- сврха уплате је дупликат уверења.
- прималац: Институт за јавно здравље Ниш


Секретар комисије Смиљана Станковић,
Канцеларија 57, 2. спрат, тел: 018/4226-448 локал 147

______________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

Козметички техничари са завршеном срдњом Медицинском школом „др Миленко Хаџић“ Ниш, могу да полажу стручни испит у Институту за јавно здравље Ниш, козметички техничари из Школе моде и лепоте НЕ, за све информације обратите се на телефон: 018/4226-448 локал 147.