line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Дневне исплате

 

 

Финансијски план за 2015. годину

 

Деветомесечни финансијски извештај за 2017. годину

Тромесечни финансијски извештај за 2014. годину

Шестомесечни финансијски извештај за 2014. годину

Деветомесечни финансијски извештај за 2014. годину

 

Завршни рачун за 2015. годину

Завршни рачун за 2014. годину

Завршни рачун за 2013. годину