line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

НАЈПОВОЉНИЈА УСЛУГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ХАЦЦП СИСТЕМА

Овим путем желимо да Вас обавестимо да је ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ почео са имплементацијом ХАЦЦП система у објектима за производњу и промет животних намирница (хране).
Имплементација и примена ХАЦЦП система постала је законска обавеза и у Србији на основу Закона о ветеринарству (Сл. гласник РС бр. 91/2005) и Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/2009).

ХАЦЦП систем - систем анализе ризика и управљање процесима у критичним контролним тачкама (Hazard Analysis and Critical Control Points) је системска метода, заснована на седам принципа (Codex Alimentarius), којом се утврђују, оцењују и надзиру фактори ризика у производњи, преради и промету животних намирница. ХАЦЦП систем представља низ узастопних активности којима се, на основу анализе ризика и превентивних мера, обезбеђује производња здравствено исправних и хигијенски одговарајућих прехрамбених производа високог нивоа квалитета.

Детаљније информације можете добити на контакт телефоне из материјала (флајера).