line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

Извештај о концентрацији полена у ваздуху на територији града Ниша

 

Од 12.03.2012. године обучени тим стручњака из Института за јавно здравље у Нишу отпочео је са аеропалинолошким испитивањима, односно са мерењем и детекцијом алергеног полена у ваздуху на територији града Ниша.

На овом месту можете видети табеле са измереним концентрацијама полена у ваздуху, као и прогнозу алергеног полена за наредни период.

Прогноза алергеног полена за наредни период:

Услед очекиваних временских прилика долази до смањеног присуства алергеног полена у ваздуху. У ваздуху се детектује  полен амброзије, трава, пелина и борова, али углавном у дозвољеним границама. Овакво стање очекује се и наредних дана. Они који су алергични на ове врсте полена морају се придржавати прописане терапије и мера предострожности у циљу спречавања или ублажавања тегоба.

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 5. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 6. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 7. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 8. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 9. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 10. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 11. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 12. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 13. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 14. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 15. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 16. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 17. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 18. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 19. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 20. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 21 . недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 22. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 23. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 24. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 25. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 26. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 27. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 28. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 29. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 30. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 31. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 32. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 33. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 34. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 35. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 36. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 37. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 38. недељи 2018. године

Извештај и прогноза о концентрацији полена у ваздуху у 39. недељи 2018. године

 

 

 

Месечни извештаји о полену алергених биљака у ваздуху:

Месечни  извештај за Ниш и околину за Мај 2018. године

Месечни  извештај за Ниш и околину за Јун 2018. године

Месечни  извештај за Ниш и околину за Јул 2018. године

Месечни  извештај за Ниш и околину за Август 2018. године

Месечни  извештај за Ниш и околину за Септембар 2018. године

 

 

 

 

АРХИВА ИЗВЕШТАЈА